Bästkustcupen är sanktionerad av Svenska Innebandyförbundet/Västsvenska Innebandyförbund vilket innebär att cupen spelas efter Svenska Innebandyförbundets regler i alla tillämpliga delar. Nedan finner du viktig information och specifikt reglemente för Bästkustcupen, sorterat i bokstavsordning.

Arrangör
Bästkustcupen arrangeras av Pixbo IBK.

Deltagarförteckning och matchprotokoll
Alla lag ska senast två dygn innan cupen startar lämna in sin deltagarförteckning via adminstrationssystemet på www.bastkustcupen.se. På den inlämnade förteckningen måste samtliga spelare som ska deltaga under cupen vara noterade.  Endast angivna spelare får deltaga, komplettering är ej tillåten.

I klasserna  Flickor/Pojkar 2009-2012 får  spelare endast deltaga i ett lag per åldersklass.  I klasserna för Flickor/Pojkar 2013-2014 får spelare deltaga i mer än ett lag om spelaren står noterad på vardera lags deltagarförteckning (hänsyn till krockar i spelschemat för spelare som dubblar kan ej utlovas av arrangören).  I samtliga fall gäller att spelare utan ålders dispens får deltaga i flera åldersklasser.

Endast 20 spelare får deltaga per match men fler spelare kan registreras i cupsystemet. Vid varje match stryks de spelare på matchprotokollet som inte deltager i berörd match.

Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de nummer som är angivna på matchprotokollet. Två spelare får ej ha samma nummer under samma match.

Om matchdomarna bedömer att ena laget måste byta speldräkt, ska bortalaget byta. Arrangören tillhandahåller inga reservställ eller västar.

Dispenser UPPDATERAT REGLEMENTE 2024
Inför 2024 års upplaga av Bästkustcupen har dispensreglementet uppdaterats. Läs noga nedan. 

Åldersdispens kan sökas för 3 spelare i truppen, där samtliga får deltaga i varje match.
En spelare med åldersdispens kan inte representera ett annat lag än det lag som dispensen gäller för, detta gäller även lag i andra åldersklasser.
Åldersdispenser godkännes av tävlingsledningen och normalt gäller att spelare endast får vara ett år äldre än den åldersklass åldersdispensen gäller för.
Dispens medges normalt inte om föreningen har lag anmält i åldersklassen direkt ovanför där dispens söks. 

Om synnerliga skäl föreligger kan dispens godkännas utanför ovan beskrivna begränsningar. Då krävs att kontakt tas med Tävlingsledningen separat för diskussion om önskemål och motivering (mail till info@bastkustcupen.se). Säkerställ att diskussionerna hinner bli klara senast 14 dagar före turneringsstart.

Åldersdispens måste sökas hos Bästkustcupen via deltagarförteckningen senast 14 dagar före turneringsstart (13 september). Ansökan görs när ni loggar in på hemsidan och registrerar den överåriga spelaren (förutom vid synnerliga skäl skall kontakt tas med Tävlingsledningen).

Dispensbekräftelse ska medtagas till varje match och ska, vid anmodan från motståndarlag eller domare, kunna uppvisas.  Samtliga godkända dispenser finns också hos huvudsekretariatet. 

Domare
Bästkustcupen och Västsvenska Innebandyförbundet tillsätter domare.

Försäkringar
Varje lagledare måste tillse att samtliga spelare är försäkrade både på och utanför planen. Bästkustcupen ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder.

Glasögon
Samtliga utespelare ska bära godkända skyddsglasögon oavsett spelarens ålder.  Spelare med särskilda skäl omfattas av en generell dispens från detta krav. Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras med glasögon).

Klassindelning
Vi erbjuder spel i följande klasser men reserverar oss för att kunna slå samman eller ställa in klasser vid för få anmälningar.

Flickor

Pojkar

Flickor 2009

Pojkar 2009

Flickor 2010

Pojkar 2010

Flickor 2011

Pojkar 2011

Flickor 2012

Pojkar 2012

Flickor 2013

Pojkar 2013

Flickor 2014

Pojkar 2014


Nötter
Under Bästkustcupen råder totalt nötförbud i alla lokaler, i hallarna, omklädningsrum, korridorer, i boendet och matsalen. Detta gäller alltid i dessa lokaler, och är förstås för att undvika att någon med nötallergi råkar illa ut under eller efter turneringen.

Protester och bestraffningar
Protester ska lämnas in skriftligen till Huvudsekretariatet i Wallenstam Arena av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 min efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (2000 SEK) betalas samtidigt som protest inlämnas men återfås om protesten bifalles.

Spelplatser
Bästkustcupen spelas i första hand i Wallenstam Arena A+B+C, Mölnlycke Idrottshall A+B, Hindås Idrottshall, Landvetter Idrottshall samt Pinntorp Idrottshall. Vägbeskrivning till hallarna finns på hemsidan. Det kan ev tillkomma ytterligare någon hall i Härryda Kommun.

Spelschema
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i spelschemat, detta gäller gruppindelning, tider och spelplatser. Meddelande om ändring sker till varje berörd lagansvarig. Spelschemat presenteras snarast möjligt efter det att anmälan är stängd och ambitionen är att det ska vara presenterat senast söndag 10 september.

Speltid
Matchtiden är 2 x 15 min i alla matcher förutom finalerna som spelas 2 x 20 min, samtliga matcher spelas med rullande tid. Semi- och kvartsfinaler spelas 2 x 15 min. Med rullande tid avses att tiden endast stoppas vid mål, utvisning, straff, timeout och när domaren gör tecken för att stoppa tiden.

I de tävlande klasserna (2009-2012) kan matchstart komma att ske från 17:30 på fredagen (normalt för lokala lag) och från 08:00 på lördag och söndag. På fredag och lördag startar vi matcher senast 22:30, men försöker undvika sena matcher så gott det går.

De kämpande klasserna (2013-2014) sker normalt enbart spel lördag och söndag (båda dagarna), och matchstart kan komma att ske mellan 08:00 - 20:00 båda dagarna.

Timeout
Endast tillåtet i slutspelet och då får lagen maximalt ta varsin timeout á 30 sekunder per match.

Tävlingsform
Grupp- och slutspel tillämpas endast i klasserna Flickor/Pojkar 2009-2012, i klasserna Flickor/Pojkar 2013-2014 spelar lagen minst 4 matcher.

I klasserna för Flickor/Pojkar 2013-2014 är det spel 4 mot 4 plus målvakt som gäller på en något mindre spelplan, i enlighet med nationella direktiv för blå nivå. Dessa fyra klasser  spelar med så kallade juniormål, inte de ordinarie målburarna.

Gruppspel

Lagen i klasserna Flickor/Pojkar 2009-2012 delas in i grupper om 3-6 lag där alla möter alla i en enkelserie eller dubbelserie, beroende på antal lag i åldersklassen.

Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng, där seger ger tre poäng och oavgjort ger en poäng. Om två eller fler lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt.

1) Resultatet vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.

2) Vid lika poängställning avgörs placering genom inbördes möte(n), det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag :

2a) Inbördes placering avgörs genom antal poäng

2b) Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga  skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål

2c) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål

3) Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas

4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen

5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen

6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas.

Slutspel

Minst 1:an och 2:an i varje grupp går till A–slutspel, medan övriga går till A- eller B-slutspel beroende på åldersklassens storlek.

Slutspelen sker efter cupsystem (utslagningsmetoden). Vid oavgjort i slutspelet tillämpas straffslag direkt, bäst av 5 straffar för vardera lag och därefter sudden straffar.

Straffslagsavgörande

Fem olika utespelare från vardera lagen ska slå var sitt straffslag om matchen inte är avgjord innan dess. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare användas för att slå ett straffslag per lag tills ett avgörande uppnås. Lagkaptenen eller en ledare ska skriftligen informera domarna och sekretariatet om numren och ordningen på de fem utespelarna, men domarna är ansvariga för att straffslagen slås i den ordning som uppgetts.

Under de ordinarie straffslagen anses ett avgörande uppnått när ett lag leder med ett större antal mål än motståndarlaget har återstående straffslag. Under eventuella extra straffslag anses ett avgörande uppnått när ett lag har gjort ett mål mer än motståndarlaget och båda lagen slagit lika många straffslag. De extra straffslagen behöver inte slås i samma ordning som de ordinarie, men en spelare får inte slå sitt tredje straffslag förrän övriga noterade spelare i samma lag har slagit minst två, och så vidare.

En utvisad spelare får delta i straffslagsavgörandet om han inte tilldelats matchstraff. Om en av de noterade spelarna under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska lagkaptenen utse en inte redan noterad utespelare som ska ersätta den utvisade spelaren. Om en målvakt under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska han ersättas av reservmålvakten. Om sådan saknas har laget högst 3 minuter på sig att korrekt utrusta en inte redan noterad utespelare, men ingen del av denna tid får användas till uppvärmning.

Ett lag som på grund av för många utvisade spelare inte kan notera fem utespelare får inte slå fler straffslag än man har noterade spelare. Detta gäller även vid eventuella extra straffslag.

Tävlingsjury
Juryn består av minst tre personer. Två från Pixbo IBK samt en person tillsatt av Västsvenska Innebandyförbundets tävlingskommitté. Protest och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.

Urdragningsavgift
Om ett lag drar sig ur innan 31 juli har laget rätt att få tillbaka sin anmälningsavgift. 1-20 augusti erhåller laget 50% av sin anmälningsavgift. Om ett lag drar sig ur efter 20 augusti får laget inte tillbaka sin anmälningsavgift. Urdragningsavgift på ytterligare 1500 SEK faktureras laget om urdragning sker efter att spelprogrammet är presenterat.

Walk Over (WO)
Lag som uteblivit utan giltig orsak räknas som förlorare med 5-0 och WO-avgift kan drabba laget. Lag som uteblivit från 2 matcher diskvalificeras från turneringen och uteslutningsavgift kan komma att drabba laget. 

Beslut om åtgärder och kostnader hanteras av  Västsvenska Innebandyförbundet (VSIBF) och deras reglemente efter att VSIBFs Tävlingskommitté behandlat ärendet. Inga pengar tillfaller arrangören.