Vårt anmälningssystem bygger på att vi har satt en preliminär gräns på antalet lag som vi tar emot i varje klass - för att vi vill säkerställa att vi får fyllt alla klasser innan vi tar emot ännu fler lag i de klasser som oftast blir övertecknade.

Om Er klass nått max-gränsen för antalet anmälda lag och ni anmäler Er så kommer det stå i Ert bekräftelsemail att Ni har fått en "Reservplats". Då vi troligen kommer att utöka flertalet klasser så är ändå chansen att Ni får en plats stor även om ni först placerats på reservplats!

Vi håller kontinuerligt koll på anmälningsläget och kommer att kontakta de lag som eventuellt blir uppflyttade från Reservplats till en plats i cupen.

Efter att Ni anmält er och fått det första bekräftelsemailet så kan Ni när som helst logga in och hitta ert aktuella anmälningsstatus, betalningsinformation etc.

När Ert lag har fått en plats och Ni har betalat in anmälningsavgiften kommer Ni att få ett "godkännande-email" där ni har er slutliga bekräftelse på att ni har en definitiv plats i Bästkustcupen.

Har Ni ev frågor om anmälningarna så kan ni alltid kontakta oss på info@bastkustcupen.se.  Läs gärna igenom vårt justerade dispensreglemente för Bästkustcupen 2024 i Tävlingsreglementet.

Klicka på den svarta knappen "Anmäl lag nu" i kanten på sidan. Läs också mer om cupen på de olika flikarna i menyn.

Välkomna att anmäla Er!