Står det att klassen är full - anmäl er ändå

Förklaring kring varför vissa klasser står som "full, anmäl för reservplats".

Vårt anmälningssystem bygger på att vi har satt en preliminär gräns på antalet lag som vi tar emot i varje klass - för att vi vill säkerställa att vi får fyllt alla klasser innan vi tar emot ännu fler lag i de klasser som oftast blir övertecknade. 

Om Er klass nått den preliminära max-gränsen för antalet anmälda lag kommer ni ändå kunna anmäla er till en "Reservplats".  Då vi troligen kommer att utöka flertalet klasser så är ändå chansen att Ni får en plats stor även om ni först placerats på reservplats! 

Vi håller kontinuerligt koll på anmälningsläget och kommer att kontakta de lag som eventuellt blir uppflyttade från Reservplats till en plats i cupen. Se mer detaljer på sidan ATT ANMÄLA SIG

Välkomna in mer er anmälan!