Tävlingsreglemente

Bästkustcupen är sanktionerad av Svenska Innebandyförbundet/Västsvenska Innebandyförbund vilket innebär att cupen spelas efter Svenska Innebandyförbundets regler i alla tillämpliga delar. Nedan finner du viktig information och specifikt reglemente för Bästkustcupen, sorterat i bokstavsordning.

Arrangör
Bästkustcupen arrangeras av Pixbo Wallenstam IBK/IBF.

Deltagarförteckning och laguppställning
Alla lag ska senast två dygn innan cupen startar lämna in sin deltagarförteckning via adminstrationssystemet på www.bastkustcupen.se. På den inlämnade förteckningen måste samtliga spelare som ska deltaga under cupen vara noterade.

Endast angivna spelare får deltaga, komplettering är ej tillåten. En spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass. Endast 20 spelare får deltaga per match men fler spelare kan registreras i cupsystemet. Vid varje match stryks de spelare på matchprotokollet som inte deltager i berörd match.

Samtliga spelardräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de nummer som är angivna på laguppställningen. Två spelare får ej ha samma nummer under samma match.

Om matchdomarna bedömer att ena laget måste byta speldräkt, ska bortalaget byta. Detta är inget som arrangören tillhandahåller.

Dispenser
Dispens kan sökas för 5 spelare i truppen, men högst två spelare med dispens är tillåtna per match. En spelare med dispens kan inte representera ett annat lag än det dispensen gäller för. Spelare utan dispens får däremot delta i flera åldersklasser men däremot inte i flera lag i samma åldersklass. Åldersdispenser godkännes av tävlingsledningen och generellt gäller att spelare endast får vara ett år äldre i sin åldersklass för att beviljas dispens.

Dispens måste sökas hos Bästkustcupen via deltagarförteckningen senast 5 dagar före turneringsstart (26 september).

Dispensbekräftelse ska medtagas till varje match och ska, vid anmodan från motståndarlag eller domare, kunna uppvisas. Samtliga godkända dispenser finns också hos huvudsekretariatet.

Domare
Bästkustcupen och Västsvenska Innebandyförbundet tillsätter domare.

Försäkringar
Varje lagledare måste tillse att samtliga spelare är försäkrade både på och utanför planen. Bästkustcupen ansvarar inte för skador, sjukdomar eller stölder.

Klassindelning
Vi erbjuder spel i följande klasser men reserverar oss för att kunna slå samman eller ställa in klasser vid för få anmälningar.

FlickorPojkar
Flickor 2006Pojkar 2006
Flickor 2007Pojkar 2007
Flickor 2008Pojkar 2008
Flickor 2009Pojkar 2009
Flickor 2010Pojkar 2010
Flickor 2011Pojkar 2011

Målburar
Pojkar 10, Pojkar 11, Flickor 10 och Flickor 11 spelar med så kallade juniormål, inte de ordinarie målburarna.

Nötter
Under Bästkustcupen råder totalt nötförbud i alla lokaler, i hallarna, omklädningsrum, korridorer, i boendet och matsalen. Detta gäller alltid i dessa lokaler, och är förstås för att undvika att någon med nötallergi råkar illa ut.

Protester och bestraffningar
Protester ska lämnas in skriftligen till Huvudsekretariatet i Wallenstam Arena av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 min efter det att berörd match avslutats. Protestavgift (2000:-) betalas samtidigt som protest inlämnas men återfås om protesten bifalles.

Spelplaner
Bästkustcupen spelas i Wallenstam Arena A+B, Mölnlycke Idrottshall A+B, Hindås Idrottshall, Landvetter Idrottshall samt Pinntorp Idrottshall. Vägbeskrivning till hallarna finns på hemsidan. Det kan ev tillkomma ytterligare någon hall i Härryda Kommun.

Spelprogram
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet, detta gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje berörd lagansvarig. Spelprogrammet presenteras snarast möjligt efter det att anmälan är stängd.

Speltid
Matchtiden är 2 x 15 min i alla matcher förutom finalerna som spelas 2 x 20 min, samtliga matcher spelas med rullande tid.

Timeout
Endast tillåtet i slutspelet och då får lagen maximalt ta varsin timeout á 30 sekunder per match.

Tävlingsform
Grupp- och slutspel tillämpas endast i klasserna Flickor/Pojkar 2006-2009, i klasserna Flickor/Pojkar 2010-2011 spelar lagen minst 4 matcher.

Gruppspel
Lagen i klasserna Flickor/Pojkar 2006-2009 delas in i grupper om 3-6 lag där alla möter alla i en enkelserie eller dubbelserie, beroende på antal lag i åldersklassen.

Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng, där seger ger tre poäng och oavgjort ger en poäng. Om två eller fler lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt.

1) Resultatet vid det inbördes mötet mellan lagen som ligger lika.
2) Vid lika poängställning avgörs placering genom inbördes möte(n), det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag:
2a) Inbördes placering avgörs genom antal poäng
2b) Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga
skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål
2c) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål
3) Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas
4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen
5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen
6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas.

Slutspel
Minst 1:an och 2:an i varje grupp går till A–slutspel, medan 3:an, 4:an och eventuellt 5:an och 6:an går till B–slutspel (om klassen består av färre än 6 lag går samtliga lag till A-slutspel).
Slutspelen sker efter cupsystem (utslagningsmetoden). Vid oavgjort i slutspelet tillämpas straffslag direkt, bäst av 5 straffar för vardera lag och därefter sudden straffar.

Straffslagsavgörande
Fem utespelare från vardera lagen ska slå var sitt straffslag om matchen inte är avgjord innan dess. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare användas för att slå ett straffslag per lag tills ett avgörande uppnås. Lagkaptenen eller en ledare ska skriftligen informera domarna och sekretariatet om numren och ordningen på de fem utespelarna, men domarna är ansvariga för att straffslagen slås i den ordning som uppgetts.

Under de ordinarie straffslagen anses ett avgörande uppnått när ett lag leder med ett större antal mål än motståndarlaget har återstående straffslag. Under eventuella extra straffslag anses ett avgörande uppnått när ett lag har gjort ett mål mer än motståndarlaget och båda lagen slagit lika många straffslag. De extra straffslagen behöver inte slås i samma ordning som de ordinarie, men en spelare får inte slå sitt tredje straffslag förrän övriga noterade spelare i samma lag har slagit minst två, och så vidare.

En utvisad spelare får delta i straffslagsavgörandet om han inte tilldelats matchstraff. Om en av de noterade spelarna under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska lagkaptenen utse en inte redan noterad utespelare som ska ersätta den utvisade spelaren. Om en målvakt under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska han ersättas av reservmålvakten. Om sådan saknas har laget högst 3 minuter på sig att korrekt utrusta en inte redan noterad utespelare, men ingen del av denna tid får användas till uppvärmning.

Ett lag som på grund av för många utvisade spelare inte kan notera tre utespelare får inte slå fler straffslag än man har noterade spelare. Detta gäller även vid eventuella extra straffslag.

Tävlingsjury

Juryn består av fyra personer. Två från Pixbo Wallenstam samt en person tillsatt av Bästkustcupen och en person tillsatt av Västsvenska Innebandyförbundets tävlingskommitté. Protest och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess skriftliga beslut kan ej överklagas eller ändras.

Urdragningsavgift
Om ett lag drar sig ur innan 31 juli har laget rätt att få tillbaka sin anmälningsavgift. 1-22 augusti erhåller laget 50% av sin anmälningsavgift. Om ett lag drar sig ur efter 22 augusti får laget inte tillbaka sin anmälningsavgift. Urdragningsavgift på ytterligare 1500 SEK faktureras laget om urdragning sker efter att spelprogrammet är presenterat.

Walk Over (WO)

Lag som uteblivit utan giltig orsak räknas som förlorare med 5-0 och WO-avgift kan drabba laget efter jurybeslut i samråd med Västsvenska Innebandyförbundet. Lag som uteblivit från 2 matcher diskvalificeras och uteslutningsavgift kan erläggas laget efter jurybeslut i samråd med Västsvenska Innebandyförbundet.